KEMOBOJA DUBRAVA


ASORTIMAN


» boje za unutarnje i vanjske zidove, pribor, boje i lakovi za drvo (temeljne boje, završne boje i lakovi, impregnacija za zaštitu drveta, dekorativna zaštita drveta, …), boje za beton, boje za željezo (temeljne i pokrivne), …

» uljni razrjeđivači i nitro razrjeđivači, sredstva za skidanje stare boje, sredstva za skidanje hrđe, sredstva za kitanje i brušenje (kitovi, brusni papir, laminarni diskovi, vodobrusni papir, …), ...

» auto lakovi

» kemijski proizvodi: solna kiselina, natrijeva lužina, sumporna kiselina, akumulatirska kiselina, natrijev hipoklorid, ulje za oplate), …

» građevni materijal: parketi i keramičke pločice uz pripadajući pribor i sredstva, tepisoni, vijčana roba, ljepenka, mase za gletanje zidova, sanitarije, silikonsji kitovi, …

» PVC proizvodi: cijevi za kućnu i uličnu kanalizaciju i priključni elementi, polietilenska crijeva, folije, plastična galanterija (kante za smeće, spužva za namještaj, ...), pleksi staklo, …

» proizvodi široke potrošnje: sredstva za čišćenje i pranje podova, posuđa, stakla, tepiha i sanitarija, metle, krpe za pod, spužve, mirisi za prostore, toaletni papir i ručnici, vreće za smeće, vrećice za zamrzavanje, rukavice, zaštitna oprema...

» usluge: kompjutersko miješanje boja u više od 2000 nijansi (za unutrašnje radove i vanjske-fasade), lazura, lakova za drvo i auto lakova...